Razvoj aplikacije za optimizacijo proizvodnje Manufact

Vpliv digitalizacije dela procesa v proizvodnji, lahko prinese velike izboljšave produktivnosti in efektivnosti porabe časa na dolgi rok. Z vami bomo delili kako smo sodelovali z razvojem sistema, ki je namenjen digitalizaciji večine proizvodnih procesov podjetja Robotika Kogler d.o.o.

Študija primera Robotika Kogler

Robotika Kogler deluje na trgu že od 1978. Danes, po desetletjih, usmeritev podjetij v industrijo 4.0. je narekovalec tržnih trendov v posameznih nišnih rešitvah, pa tudi sodoben ponudnik tradicionalnih strojev in stranki usmerjenih intralogističnih sistemov.

10 minutni vodič za vsebinski marketing

Digitalizacija proizvodnjih procesov

Stvari v proizvodnji se počasi premikajo proti tehnološkim presežkom, zato je lepo videti podjetja, ki se trudijo, da izboljšajo standarde proizvodnje in rišejo pot novim napredkom.

Spletna aplikacija za popoln nadzor proizvodnje

Spletna aplikacija je omogočila podjetju pregled nad celovito proizvodnjo in poslovanjem. Bila razvita z namenom preglednosti, analize procesov in enostavnega delegiranja dela in vodenje različnih projektov.

Proces digitalizacije

Digitalizacija z vsakim dnem postaja ključen del našega vsakdana. Za organizacijo ali podjetje to predstavlja zmanjševanje stroškov poslovanja, zmanjševanje časa za procese, ki so zamudni, a vseeno pomemben del poslovanja in seveda izboljšanje same organiziranosti. V primeru Ilkos je tak proces bil meritve in testiranje sveč, ki je za nekoga v podjetju predstavljalo skoraj celodnevno delo. Ko je bila potreba po predstavitvi meritev v namenski obliki, je za to bilo potrebno vložiti spet preveč časa. Takšen proces je podjetju predstavljalo ozko grlo pri skaliranju linije izdelkov. 

Z digitalizacijo bi obstoječi proces prenesli na mobilno in spletno aplikacijo, dostopno kjerkoli. Z mobilno aplikacijo bi podatke vnašal, spletna aplikacija pa bi služila za lažji pregled in primerjavo med artikli. Seveda bi spletna aplikacija omogočala tudi pripravo predstavitve meritev, izdelano na konsistenčni predlogi, ter prilagoditev posameznih delov predstavitve. 

Razvoj začelnega sistema aplikacije

Razvoj začetnih sistemov je ključen korak pri ustvarjanju spletnih aplikacij. Gre za fazo, v kateri se oblikujejo temeljni okviri in struktura aplikacije. To vključuje izbiro tehnoloških orodij, arhitekture, kot tudi načrtovanje glavnih funkcionalnosti.

Razvoj začelnih oziroma frontend sistemov predstavlja ključen korak pri ustvarjanju inovativnih in uporabniku prijaznih spletnih aplikacij, ki so postale nepogrešljiv del naše digitalne dobe. Ta faza v razvoju spletnih aplikacij nosi s seboj naloge in odločitve, ki oblikujejo temelje aplikacije in odločilno vplivajo na izkušnjo uporabnikov.

Eden od prvih korakov pri razvoju začelnih sistemov je izbira tehnoloških orodij. To vključuje izbiro programskih jezikov, ogrodij (frameworks), knjižnic, in drugih komponent, ki bodo uporabljene pri gradnji aplikacije. Pravilna izbira teh orodij je ključna za uspeh projekta, saj vpliva na učinkovitost razvoja, vzdržljivost aplikacije, ter njeno zmogljivost.Ena od najpomembnejših komponent frontend razvoja je uporabniška izkušnja (UX) in oblikovanje (UI). Kvalitetno oblikovanje vključuje estetski vidik aplikacije, vendar tudi funkcionalnost, uporabnost ter izboljšanje uporabniške izkušnje. To zahteva tesno sodelovanje med oblikovalci in razvijalci, ter skrbno testiranje z uporabniki, da se zagotovi, da je aplikacija intuitivna in privlačna.

Razvoj začelnih sistemov vključuje tudi obsežno fazo testiranja, kjer se preverja delovanje aplikacije in odpravljajo morebitne napake. To vključuje preizkušanje na različnih napravah, brskalnikih, ter v različnih scenarijih uporabe. Skrbno testiranje je ključno za zagotavljanje visoke kakovosti aplikacije.Poleg testiranja, je pomembno tudi posvetiti pozornost hitrosti in zmogljivosti aplikacije. Uporabniki pričakujejo hiter odziv in hitro nalaganje strani. Zato je potrebno izvajati optimizacijo kode, slike, ter uporabljati različne tehnike za izboljšanje hitrosti aplikacije.

Rezultati

Digitalizacija ponavljajočih procesov, kateri vsebujejo aktivnosti, ki bodo postale ozko grlo pri skaliranju, je nuja preden se podjetje odpravi na tuje trge. Seveda je za vsak bolj kompleksni projekt potrebno ogromno raziskav in komunikacije z naročnikom, ki ima največ pomembnih informacij, da dosežemo optimalne rezultate. V primeru Manufact, spletna aplikacija nebi imela efekta brez poznavanja samega procesa, dobre prakse, ter predpostavk delovanja procesa, ki ga lahko ima samo nekdo iz naročnikove proizvodnje, ki ta proces opravlja.

Zgradimo skupaj nekaj uspešnega