Digitalizacija kolesarskih poti in pešpoti Visit Haloze​

Vpliv digitalizirane in centralizirane turistične ponudbe. Z vami bomo delili kako smo digitalizirali več kot 700km turističnih poti in več kot 80 geotočk po Halozah ter jih združili v pregledno aplikacijo.

OPENSTREETMAP: >700km GEO TOČKE: 83 ORGANSKI DOSEG: 150 tisoč / leto

Študija primera Visit Haloze

Vizija organizacije Visit Haloze je vzpodbuditi in centralizirati turistično in gastronomsko ponudbo na širšem območju Haloz in obiskovalcu Haloz ponuditi digitalno orodje za lažje raziskovanje ter organizacijo in s tem izboljšati problematiko enotne ponudbe in zastopstva lokalnih ponudnikov, znamenitosti ter poti. V tej študiji primera smo pod drobnogled vzeli proces digitalizacije poti, razvoj spletne aplikacije in SEO optimizacije. 

Digitalizacija kolesarskih poti in pešpoti Visit Haloze

Proces digitalizacije poti

Najprej smo pridobili vse poti iz občinskih uprav in jih preverili, da so v skladu z standardi turističnih poti. Ko smo imeli poti potrjene in preverjene, smo začeli z digitalizacijo poti na način pohodništvo/kolesarstvo z navi napravo in vožnja z avtomobilom z GoPro360.

Spletna aplikacija

Digitalizirane poti so prosto dostopne na platformi OpenStreetMap in na aplikaciji v formatu za navigacijske naprave. Pomembnejše poti so posnete v interaktivni obliki na spletni aplijaciji z uporabo rešitve Mapillary.

Visit Haloze landing

Proces digitalizacije

Digitalizacija z vsakim dnem postaja ključen del našega vsakdana. Za organizacijo ali podjetje to predstavlja zmanjševanje stroškov poslovanja, zmanjševanje časa za procese, ki so zamudni, a vseeno pomemben del poslovanja in seveda izboljšanje same organiziranosti. V primeru Visit Haloze, so bili del takšnih procesov kolesarske poti, pešpoti, znamenitosti, prenočišča, vinarji in ostali ponudniki. Da se je lahko organizacija Visit Haloze, lahko začela združeno predstavljati javnosti s enotno turistično ponudbo je bilo potrebno razviti spletno platformo, kjer bi bili združeni vsi turistični ponudniki iz večih občin in digitalizirane lokacije geo točk ter potrasirane kolesarske poti in pešpoti.  Vse to bi moralo biti predstavljeno v enostavnem uporabniškem vmesniku z vodiči za ciljanje vseh starosti turistov. 

Ker se je ta projekt izvajal v obdobju korone, smo morali najti kreativno rešitev za proces vključevanja virtualnih turističnih obiskovalcev, kar bi omogočilo tudi v prihodnjosti interaktivno izkušnjo za vse, ki ponudbo šele raziskujejo. Tako smo prišli na idejo, da z kamero v 14 dneh prevozimo najlepše poti Haloz ter jih naložimo na odprtoplatformo Mapillary za souporabo javnosti v prihodnjih projektih.  

Razvoj spletne aplikacije

Preden smo lahko začeli razvoj spletne aplikacije, je bilo potrebno raziskati segment občinstva, ki bo to aplikacijo uporabljal. S tem lahko lažje prilagodimo uporabniško izkušnjo na to čemu je občinstvo že navajeno. Ker so naš segment bili vsi ljudje od 15-90 smo morali aplikacijo narediti čimbolj enostavno za uporabo. Smernice smo vzeli iz aplikacij, ki bi jih človek kot turist najbolj uporabljal. To so bile smernice npr. Google maps in ostalih konkurenčnih portalov z ponudbo izletov. 

Za tem smo definirali vse scenarije uporabe in obiskovalčeva potovanja skozi njih. Pri tem lahko hitro opazimo, kje se bo uporabnik vstavil in kaj je potrebno izboljšati. Pravilo tukaj je da se začne z osnovnimi funkcionalnostmi, ki jih kasneje po potrebi nadgradimo. Po ustvarjenem grafičnem dizajnu uporabniškega vmesnika, je zelo zaželjeno, da ta vmesnik potestiramo na mali skupini ljudi z testi uporabnosti (angl. usability testing). Na tak način zmanjšamo stroške dejanskega razvoja in imamo razvito dobro uporabniško izkušnjo že na začetku. 

 

SEO optimizacija

CIlji strategije je bil čimvišje pozicionirati obstoječe strani na spletni strani in spletni aplikaciji ter znatno povišati število strani, ki so lahko pozicionirane v iskalnikih (najdene iz strani pajkov).

Posamezne pristajalne strani kot so Okusi Haloze in Doživi Haloze in ostale krovne pristajalne strani, so bile optimizirane na primerne ključne besede. Na spletni aplikaciji so se ustvarile arhivske strani za kombinacijo kategorije točke in kraja. Za tem se je dodalo čimveč notranjih povezav med kontekstualno podobnimi stranmi, za izboljšavo pozicioniranja v iskalnikih. Za boljše razumevanje vsebine s strani Google smo implementirali schema.org snippets. Da smo dosegeli multiplikator preteklih aktivnosti smo prevedli spletno aplikacijo in vsebino v več jezikov.

Rezultati

Digitalizacija in centraliziranje dostopnosti informacij je za večje organizacije, ki združujejo več različnih dejavnikov in procesov, pametna naložba za prihodnjost. Seveda je za vsak bolj kompleksni projekt potrebno ogromno raziskav in zunanjih izvajalcev, da dosežemo optimalne rezultate. V primeru Visit Haloze, sama aplikacija in digitaliziranje lokacij ter poti nebi imela efekta brez strateškega vodenja organizacije in izvajanja različnih aktivnosti v sklopu marketinga. 

OPENSTREETMAP: > 700 km     GEO TOČKE: 83     ORGANSKI DOSEG: 150 tisoč / leto

Zgradimo skupaj nekaj uspešnega