Loading posts...
  • Najpogostejši arhetipi vsebine

    Kaj so najpogostejši tipi vsebine na spletu?

    Poznamo več različnih tipov vsebine, ki jih lahko zasledimo na vsebinsko podkrepljenih spletnih straneh, spletnih trgovinah ali spletnih portalih. Mogoče ste že uporabili kakšen arhetip vsebine spletnih mest pa se tega sploh…

  • Kako privabiti prave obiskovalce?

    Kako privabiti prave obiskovalce?

    Strateško zastavljena vsebina in pozicioniranje je temelj za komunikacijo blagovne znamke ali podjetja. Način, kako komuniciramo, se je drastično spremenil skozi zadnjih par let. Razvoj strategije sporočanja in določanja položaja znamke bo…