Razpis za nadgradnjo elektronskega poslovanja

Pred kratkim je izšel javni razpis za sofinanciranje spletnih mest in nadgradnje elektronskega poslovanja, za katerega vas je večina že slišala. Razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvojSPIRIT Slovenija ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen razpisa je nadgradnja elektronskega poslovanja manjših podjetij z namenom vstopa na tuje trge in dviganja globalne konkurenčnosti manjših podjetij. S prijavo na razpis lahko prejmemo do 70% nepovratnih sredstev (30% + DDV krijemo sami). V nadaljevanju preverite kakšne so posebnosti razpisa in kako lahko začnete s prijavnim postopkom.

Pogoji razpisa

+ Razširi članek s svojim mnenjem

Ker je skoraj pri vsakem razpisu ogromno dokumentacije, pogojev ter posebnosti, smo se odločili, da vam olajšamo delo in vam jih predstavimo v strnjeni obliki. Tako vam ni potrebno zapravljati časa s prebiranjem vseh dokumentov, da lahko na koncu ugotovite, da nimate pogojev za prijavo. Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati, da se lahko prijavimo na razpis so sledeči:

 • sedež podjetja se more nahajati v kohezijski regiji vzhodne ali zahodne Slovenije,
 • podjetje mora zaposlovati vsaj dva zaposlena in biti registrirano za opravljanje dejavnosti vsaj dve leti,
 • po velikosti mora podjetje spadati v mikro/mala/srednja podjetja (Uredba komisije 651/2014),
 • na papirju morata biti podjetje in njen lastnik brez neporavnanih sredstev ali nepravilnosti pri sodelovanju na razpisih,
 • sredstva za sofinanciranje prijavljene operacije na razpisu morajo biti med 5.000 in 30.000 evri,
 • podjetje ne sme imeti registrirano ribištvo in akvakulture ter proizvodnje kmetijskih izdelkov kot primarno dejavnost.

Kateri ukrepi spadajo v nadgradnjo elektronskega poslovanja

 1. Vzpostavitev ali nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji (dobavitelji, kupci in distributerji) z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B.
 2. Vključevanje v digitalne sejme/showroome (platforme za marketing posameznih industrij v različnih državah ali industrijah).
 3. Izdelava in upravljanje celostne podobe na spletni strani za tuje trge v vsaj dveh tujih jezikih.
 4. Postavitev eTrgovin v vsaj dveh tujih jezikih s ciljem prodaje v tujini in povečanjem obsega prodaje ter prisotnosti na tujih trgih.
 5. Izdelava produktno-prodajnega videa v vsaj enem tujem jeziku.
 6. Krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije.

Kako začeti s prijavnim postopkom

Če se boste odločili za prijavo, boste morali izpolniti Obrazce št. 1, 2, 3, 5, 6 in 7 (na strani razpisa Spirit Slovenija) ter jih natisniti. Zakoniti zastopnik prijavitelja podpiše omenjene obrazce in jih žigosa, če prijavitelj pri poslovanju uporablja žig. Nato mora prijavitelj pridobiti izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4 s strani zunanjega izvajalca, za katerega se je odločil. V primeru, da pri operaciji sodeluje več izvajalcev, se Obrazec št. 4 priloži za vsakega posebej. Podpisane in pravilno izpolnjene obrazce (do Obrazca št. 6) zložite v pisemsko ovojnico, ki jo zapečatite in opremite z Obrazcem št. 7. Pisemska ovojnica se nato odda agenciji priporočeno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9:00 do 13:00. Podrobne pogoje in posebnosti si lahko ogledate v uradnem PDF dokumentu.

Ekipa Kreativne agencije vam lahko pomaga pri prijavah v primeru, da potrebujete smernice in ponudbe zgoraj omenjenih ukrepov. Če se seveda odločate za prijavo na razpis za sofinanciranje spletnih strani in nadgradnjo elektronskega poslovanja. Prosimo kontaktirajte nas preko kontaktnega obrazca ali nam pišite na [email protected]

SPLETNE IN MOBILNE APLIKACIJE

Razvoj aplikacij za pametno proizvodnjo in poslovanje

Extend the article with your expert input

Do you want to get featured on the article as one of the authors with dofollow backlink to your website? 

Razširi članek s svojim strokovnim mnenjem

Ali želite biti predstavljeni v članku kot eden od avtorjev s povratno povezavo dofollow do vaše spletne strani?